slide show

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Publicerat: i Allmänt
  

 
hej hej hej ehje heje <lflzmvkl<m jfoajglm mafl,agl pafml,öfa lfmaö,fö g gö,gö,sg   lsglsglsl s flsg lsg,a'ä aflsmgkngaö  glsglmsög,aöfla g agl agla glamgöamgö.agö glsngjweåtwoåtkm tojwpoyiw¨åkgmlnhtefd hgptkerp tpkwrpk lrjtwiåtö jt, ktes,göm llrä,hljrkg jrtgork-

Elias

Publicerat: i Allmänt
  


Testar en ny design, två rader med rubrik funkar utmärkt utan att det åker över det andra!

Publicerat: i Allmänt
  

En wiki (svenskt uttal /'viki/), från hawaiiska wiki som betyder snabb[1], är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningförfaranden. Uppmärkning av länkar, typografi och annan formatering görs antingen med ett speciellt märkspråk som kallas wikikod och som är enklare ur användarsynvinkel än HTML, eller genom WYSIWYG-redigering.

En nyckel till wikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att vandalism (avsiktligt sabotage), klotter (oavsiktligt sabotage), spam och